על שלטים וטעויות

 
אם אשאל אתכם שאלה פשוטה – מהי השכונה הראשונה שהוקמה מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים?
עוד מכיתה ו' בערך ידעתם לענות נכון "משכנות שאננים".
ומי הקים אותה? גם אז אמרתם יפה "השר משה מונטפיורי".
אבל אם אשאל אתכם – מי תרם את הכסף להקמת השכונה?
מהשאלה אתם מבינים שלא...זה לא משה מונטיפיורי שוב, למרות שברוך ה' כסף לא היה חסר לו.

את התשובה לשאלה נקבל בסיור קליל בשכונה כשנגיע למרכז המבנה הארוך מול שער הכניסה לשכונה, שם ממש מעל דלת הכניסה לדירה ט"ו מופיע שלט עליו חרוט בצורה ברורה:
"משכנות שאננים נתיסדו מאת תרומת הכסף אשר הניח אחריו הגביר יהודה טורא נ"ע (נשמתו עדן) מק"ק (מקהילת קודש) ניו אורליאנס יע"א (יגן עליה אלוהים) במדינת אמריקא על פי השר משה מונטיפיורי בשנת כת"ר לפ"ק" – יהודה טורא שנפטר ערירי השאיר אחריו צוואה בה הוריש בין היתר "סך חמישים אלף דאל. ועושי רצוני יעמדו לימין השר מאנטעפיארע לעשות עם הכסף הנזכר כטוב וכשר בעיניו להגיע אל המטרה הנזכרת" – וכך בכספו הוקמה השכונה, והוא אף מונצח ברחוב הקרוי על שמו בשכונת ימין משה הסמוכה.
 
תגידו בקול רגע "יהודה טורא"... אני מניח שאמרתם בדיוק כפי שכתוב בשלט באנגלית: Tura, אך לא כך צריך לומר אלא Turo (טורו) – בדיוק כמו שתהגו את שמה של הנרייטה סאלד כך: Szold (סולד) ולא Szald.
 
הכתיב ב-א' אם כן מקורו ביידיש וכשמופיע עם קמץ נהגה כחולם, כמו גם שניאורסאהן למשל שכאן ברור לכולם שהוגים שניאורסון.
אז אמרו מעתה Judah Touro (טורו) ולא כפי שכתוב בשלט Tura, תיקון קטן לזכרון של אדם גדול.
אין תנאי שירות לחנות זו